Animateur d'art: Handelaar, verzamelaar, criticus, uitgever... De animateur d'art en zijn talrijke rollen. Pluridisciplinair onderzoek naar deze miskende culturele bemiddelaars van de 19de en de 20ste eeuw.

Ingrid Goddeeris, Noémie Goldman (red.), 2015, 247 p.

Animateur D'Art 19th-20th. Ingrid Goddeeris & Noémie Goldman (eds). Royal Museums of Fine Arts of Belgium. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Verhandelingen van het internationaal colloquium dat heeft plaatsgevonden in : Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, op 25 en 26 oktober 2012. Georganiseerd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Het boek bevat onuitgegeven studies die de rol van de animateur d'art in de ontwikkeling van de kunsten belichten.

Sleutelwoorden: Brussel (België), Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Congressen, Europa, Cultureel leven, 19de-20ste eeuw

Publicaties