Bruegels wintertaferelen Historici en kunsthistorici in dialoog

Tine Luk Meganck & Sabine van Sprang, 2018, 248 p.

Pieter Bruegel de Oude is vandaag vooral bekend om zijn voorstellingen van het boerenleven en zijn wintertaferelen. Hiervan bezitten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België twee uitzonderlijke voorbeelden, het Winterlandschap met schaatsers en vogelknip (1565) en de Volkstelling te Bethlehem (1566). Het eerste is Bruegels meest gekopieerde werk; het werd nageschilderd door zijn zoons Pieter de Jonge en Jan de Oude en inspireerde kunstenaars tot aan het einde van de 17de eeuw.
De rijkelijk geïllustreerde publicatie brengt grondig onderzoek en nieuwe inzichten over de wintertaferelen van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525 – 1569), met focus op de panelen van de KMSKB collectie. Innovatieve methodologieën en interdisciplinair onderzoek werpen nieuw licht op deze meesterwerken uit de renaissance, in het bijzonder op de relatie van de schilder en zijn imaginaire werken alsook op de historische context. Na een inleiding over de historische kijk op Bruegel en zijn wintertaferelen, blijkt uit de essays onder meer de precaire situatie van de lokale bevolking tijdens de winter evenals de relatie van Bruegel tegenover zijn opdrachtgevers en het centraal gezag. Dit leidt tot een heel nieuwe interpretatie van de Volkstelling te Bethlehem en verduidelijkt Bruegels rol als schilder van de stedelijke elite. Een waar eerbetoon aan deze universele meesterwerken. 

Met bijdragen van: Erik Aerts; Claire Billen; Wim Blockmans; Hilde Cuvelier; Chloé Deligne; Jelle De Rock; Ethan Matt Kavaler; Michael Limberger; Tine Luk Meganck; Anne-Laure Van Bruaene; Sabine van Sprang

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | Mercatorfonds
ISBN 978-94-6230-221-1

Publicaties