Erudite Eyes Vriendschap, kunst en studie in het netwerk van Abraham Ortelius (1527-1598)

Tine Luk Meganck, 2017

Tine Luk Meganck, Erudite Eyes. Friendship, Art and Erudition in the Network of Abraham Ortelius (1527-1598), Brill: Leiden and London, 2017.

Erudite Eyes verkent het netwerk van de Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius (1527-1598), een ware wisselzone van kunst en eruditie. Ortelius was de spilfiguur van dit netwerk en stimuleerde uitwisselingen tussen schilders als Pieter Bruegel de Oude en Joris Hoefnagel, en geleerden als Justus Lipsius en Benedictus Arias Montanus. Deze interacties leverden een levendige antiquarische cultuur op, die nieuwe kennis over lokale oudheden en verre beschavingen in beeld bracht, en tevens een kader vormde voor het articuleren van kunst en de kunstpraktijk. Veel van de contacten in dit netwerk spelen zich af tegen een achtergrond van oorlog en conflict, maar werden ondernomen in een sfeer van vriendschap en samenwerking. Gebaseerd op een nauwgezette lezing van vroegmoderne brieven, alba amicorum, manuscripten en kunstwerken, situeert dit boek de Nederlandse cultuur tussen Bruegel en Rubens in een Europees perspectief.

Sleutelwoorden: Abraham Ortelius, cartografie, 16de eeuw

Publicaties