Pieter Bruegel the Elder, Fall of the Rebel Angels Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt

Tine L. Meganck, 2014, 208 p.

Tine Luk Meganck. Pieter Bruegel the Elder. Fall of the Rebel Angels. Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt. Silvana Editoriale. Royal Museums of Fine Arts of Belgium.

Dit zestiende nummer van de Cahiers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verscheen naar aanleiding van meerdere jaren onderzoek naar het oeuvre van Pieter Bruegel de Oude. Het boek onthult de geheimen van De val van de opstandige engelen, in het bijzonder de weergave van fantasiedieren en enigmatische objecten door nieuwe verbanden te leggen tussen kunst, kennis en politiek in de tijd van Bruegel.

Enkel beschikbaar in het Engels.

Sleutelwoorden: Pieter Bruegel de Oude, De val van de opstandige engelen

Publicaties