Theodoor van Loon 'Pictor ingenius' en tijdgenoot van Rubens

Sabine van Sprang, 2011, 127 p.

Theodoor van Loon. 'Pictor ingenius' en tijdgenoot van Rubens

Dit tiende nummer van de Cahiers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België werd uitgegeven naar aanleiding van de restauratie van drie werken van Theodoor van Loon : 'De tenhemelopneming van Maria' (inv. 229), 'De aanbidding der herders' (inv. 228) en 'De Heilige Maagd met het Kind tussen de heiligen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist' (inv. 6146).

Sleutelwoorden: restauratie

Publicaties