Fine Arts & Human Rights Parcours omtrent de mensenrechten doorheen de collecties van de KMSKB

Gepubliceerd op 18.12.2018

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Belgische afdelingen van Amnesty International samen een mensenrechtenparcours uitgestippeld doorheen het hart van de collecties van de musea. Het parcours, dat focust op de verschillende mensenrechten – inclusief rechten omtrent migratie– werd op 18 december 2019 voorgesteld, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant.

Het parcours, dat gebaseerd is op dialogen tussen kunstkenners en mensenrechtenexperten, wordt begeleid door 12 video’s. Zo praten Françoise Tulkens, voormalig rechter aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, en kunsthistoricus Anthony Spiegeler over rechtspraak; journaliste Anne-Marie Impe en kunsthistoricus/gids-docent Jean-Philippe Theyskens hebben het dan weer over vrouwenrechten; terwijl Ellen de Smet, professor migratierecht aan de Universiteit van Gent, en kunsthistorica Isabelle Vermote het onderwerp migratie bespreken.

Het parcours zal ook het onderwerp vormen voor rondleidingen die bestemd zijn voor een uiteenlopend publiek: schoolgroepen en culturele organisaties, specifieke doelgroepen,…. Deze rondleidingen zullen vanaf september 2019 aangeboden worden door de dienst publieksbemiddeling van de KMSKB, die aan de grondslag van dit unieke project ligt.

Link naar de video's: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtuL8dXe6EMQStxpPAm4Dxwu922oaipF6