Groepsonthaal bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

VOORBEREIDING BEZOEK

Ter voorbereiding van uw bezoek kunt u terecht op de pedagogische pagina van onze dienst publieksbemiddeling, de online catalogus, de websites van de vaste collectie en het Magritte museum.

Verder vindt u op de website van de KMSKB alle nuttige en praktische informatie omtrent het organiseren en reserveren van rondleidingen in onze Musea.

ONTHAAL GROEPEN: TOEGANG

Groepen melden zich aan het Koningsplein 3, 1000 Brussel. We verwachten u 10 à 15 minuten voor het vermelde uur op uw bevestigingsbrief, zodat uw bezoek tijdig kan starten en eindigen.

BINNEN DE MUREN VAN ONZE MUSEA

Wij vragen onze bezoekers om een correcte houding aan te nemen, zowel ten aanzien van de instelling en het personeel als ten aanzien van de andere bezoekers. Verder toont u het nodige respect en behoudt u de rustige sfeer in onze Musea (gangen en vestiaire inbegrepen).

U dient op minstens één meter van de kunstwerken te blijven, bovendien is het verboden om met een scherp voorwerp (balpen, lat, potlood, ...) naar de werken te wijzen. U luistert naar de instructies van het zaalpersoneel.

Er mogen foto’s genomen worden (zonder flits en zonder statief) tenzij anders aangeduid (zie hiertoe het pictogram naast het kunstwerk in kwestie).

Het is verboden om:

  • kunstwerken aan te raken;
  • te roepen of luid te spreken;
  • te rennen;
  • tegen muren, sokkels, ... te leunen;
  • te gaan liggen op de grond;
  • om graffiti, opschriften, tekens of vlekken aan te brengen

Deze lijst is NIET exhaustief. We vragen u om het volledige bezoekersreglement te lezen.

TICKETS & GIDSPRESTATIES

Worden vooraf per overschrijving betaald. Bij aankomst meldt de groepsverantwoordelijke zich aan de infobalie in het forum met bevestigingsbrief (én betalingsbewijs in geval van laattijdige betaling). Om een vlot verloop van uw groepsbezoek te verzekeren, heeft u er alle belang bij om op tijd per overschrijving te betalen. Zo kunnen we uw tickets klaar leggen aan de infobalie en hoeft u niet aan te schuiven aan de kassa. Uw activiteit kan dan tijdig starten en volledig doorgaan.

Naast de tickets zal de verantwoordelijke groene kleefbadges ontvangen die elke begeleider van de groep dient te dragen in het museum.

Opgelet! Gereserveerde tickets worden nooit terugbetaald. Eventueel kunnen tickets worden bijgekocht op de dag van het bezoek. Voor een bezoek aan het Magritte Museum en aan tijdelijke tentoonstellingen kunnen we geen extra tickets garanderen omdat het aantal bezoekers hier beperkt is per uur.

Het is niet toegestaan om ongebruikte tickets te verkopen.

VESTIAIRE

Omwille van conservatie en veiligheidsredenen zijn grote tassen, paraplu’s en hinderlijke voorwerpen, niet toegelaten in de museumzalen. Enkel groepen die hun bezoek vooraf reserveerden, hebben de garantie dat zij over een groepsvestiaire zullen beschikken.

BEZOEK MET EXTERNE GIDS EN SPREEKRECHT (tijdelijk niet mogelijk)

Omwille van de huidige corona ontwikkelingen en de daarbij horende veiligheidsissues, kunnen we tijdelijk groepen met een gids die niet aan de Musea verbonden is, niet toelaten. Enkel groepen met een rondleiding én begeleid door de gidsen van het Museum zijn toegelaten.

Het spreekrecht voor externe gidsen alsook voor Belgische leerkrachten is tijdelijk opgeschort.

Deze maatregelen kunnen uiteraard veranderen in functie van de evolutie van de gezondheidssituatie.

BEZOEK MET DE GIDSEN VAN DE MUSEA

De gids verwelkomt de groep aan de infobalie. De onderverdeling van de groep gebeurt door de groepsverantwoordelijke en de gids.

Groepen bestaan uit 12 tot 15 deelnemers. Een groep is ook telkens vergezeld door een eigen begeleider/ verantwoordelijke.

DE RONDLEIDING/ACTIVITEIT

De duur van de activiteit (zie bevestigingsbrief) kan niet worden overschreden.

Op vraag van de groep kan een rondleiding worden ingekort. Dit dient bij de aanvang van de rondleiding aan de gids(en) te worden meegedeeld.

IN DE ZALEN

Iedere begeleider is verantwoordelijk voor zijn groep: alle deelnemers moeten bij de begeleider blijven tijdens de volledige duur van bezoek.

Het is niet toegelaten om te schrijven in de zalen van het Magritte Museum, noch in de zalen van de tijdelijke tentoonstellingen.

Groepen die bij hun reservatie expliciet vragen om nota te nemen, mogen dit doen in de collecties Old Masters & Fin-de-Siècle. Het formaat A4 en het gebruik van een potlood moet worden gerespecteerd.

OVERIGE INFORMATIE

aNNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

Annuleringen kunnen tot 14 kalenderdagen voor de vastgelegde datum ; ook voor wijzigingen (aantal deelnemers, datum/uur van het bezoek, ...) geldt deze bepaling. Geen enkele terugbetaling zal kunnen gebeuren bij laattijdige annulering/wijziging.

Enkel schriftelijke annuleringen en wijzigingen worden behandeld !

Mocht de overheid vragen de Musea te sluiten omwille van de corona crisis, dan kunnen we u de volgende alternatieven aanbieden:

  • verplaatsen van de rondleiding;
  • een virtueel alternatief (in onderling overleg);
  • terugbetaling;
  • -       …

Contacteer ons!

ALGEMEEN BEZOEKERSREGLEMENT EN ANDERE NUTTIGE & PRAKTISCHE INFO

Groepsverantwoordelijken nemen best een kijkje hier voor informatie over de veiligheids-bepalingen en het algemeen bezoekersreglement.

Wie meer informatie wil over de inhoud van een activiteit, kan contact op nemen met de dienst publieksbemiddeling. Meer info vind u hier of telefonisch via het nummer 02/508.33.61 (NL) of 02/508.33.27 (FR).

 

Wij wensen u een aangenaam bezoek in de KMSKB!