Moderniteit à la belge

Tentoonstelling

>

Moderniteit à la belge

De tentoonstelling “Moderniteit à la belge” illustreert meer dan een eeuw Belgische kunst aan de hand van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken uit de collectie Moderne Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en enkele uitgenodigde sleutelwerken.

Moderniteit staat vooral voor het enthousiasme van een periode die ver buiten de kunstgrenzen reikt. De moderniteit ingeleid door Baudelaire aan het einde van de 19de eeuw, belichaamt een ideaal dat technologische en intellectuele evolutie verenigt. Ze lag echter ook aan de basis van vele discussies, met concepten zoals antimoderniteit en postmoderniteit als gevolg. Moderniteit wordt niet alleen verweten geen respect te tonen voor het verleden, maar ook aan de basis te liggen van nazibarbarisme en de technologie van de dood. Welke plaats neemt de kunst in dit debat? In het eerste luik van “Moderniteit à la belge” komen kunstenaars voor die de maatschappij wilden beïnvloeden: Wiertz, Rops, Ensor, Wouters, Vantongerloo, Servranckx, Magritte, Delvaux, Permeke, Van den Bergh, Alechinsky, Dotremont, Broodthaers en ook Tuymans.  Samen vertegenwoordigen zij, in deze schets van een Museum voor Moderne Kunst, de zogenaamde zin voor moderniteit en stellen de autoritaire avant-garde tevens in vraag.

Het tweede luik van de tentoonstelling voegt een specifiek Belgisch dimensie toe aan deze culturele moderniteit. Bestaat er wel zoiets als een Belgische moderniteit? Hoe ontstond ze en hoe zet ze haar bestaan verder? Waarvoor staat de avant-gardistische idee in België eigenlijk? Wat kunnen we afleiden uit de confrontaties met grote internationale namen zoals Chagall, Rouault, Jorn of Segal? Wat betekenen “Belgische” kunst en “Belgische” moderniteit in feite? Een heleboel vragen waarop elke bezoeker vrij mag antwoorden… Het debat is geopend!

 

Tijdens de tentoonstelling vinden om 15 uur ook rondleidingen voor individuelen plaats op elke tweede zondag van de maand. Reserveer uw ticket(s) voor 13 november, 11 december of 15 januari

 
GRATIS RONDLEIDINGEN VOOR SCHOLEN

We geven gratis rondleidingen weg in deze tentoonstelling aan scholen secundair en hoger onderwijs! Schrijf je hier in

Praktische informatie

Adres

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel
+32 (0)2 508 32 11
info@fine-arts-museum.be

Reservaties
reservation@fine-arts-museum.be
Tel. 02/508.33.33
Fax. 02/508.32.32

Openingsuren

Dinsdag - vrijdag: 10:00 - 17:00
De kassa sluit om 16:30

Weekend: 11:00 - 18:00
De kassa sluit om 17:30

De musea zijn gesloten op maandag en volgende dagen: 1 november, 11 november, 25 december, 1 januari en 12 januari. Op 24 en 31 december sluiten de Musea om 14:00 (de kassa sluit om 13:00)

Tarieven

INDIVIDUELE BEZOEKERS

Tentoonstelling

Combi met Musea

Volwassene € 8 € 13
Senior (+65 jaar) € 6 € 9
Kind / Jongere (6-25 jaar) € 2 € 3
Werkzoekenden en leefloners (wet van 26 mei 2002) € 2 € 3 
Persoon met een beperking + begeleider € 2 € 3
Kind tot en met 5 jaar begeleid door een volwassene / Belgisch onderwijzend personeel / Vrienden van de KMSKB / Pers / ICOM / Brusselse stadsgids / Personeelsleden van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) gratis gratis

Gratis toegankelijk de 1ste woensdag van de maand vanaf 13 u

GROEPEN

Tentoonstelling

Combi

Volwassene (min. 15 personen of meer) € 6 € 9
Schoolgroepen (6-25 jaar) € 2 € 3

Wij organiseren rondleidingen voor: