Toegankelijkheidsverklaring

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België streven ernaar hun website voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 9 november 2021. De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van de Accessibility Check van de FOD BOSA.

 

Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA. 

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan de eisen van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website niet volledig voldoen aan de regels.

 

Beperkingen en alternatieven

We doen er alles aan om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, activiteitenrapporten ...

Door de technische beperkingen van onze web tool kunnen sommige onderdelen van onze website niet volledig toegankelijk zijn, zoals de identificatie van frames en pop-ups, sommige contrast ratio’s,…

Als u bij uw bezoek aan onze website  andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.

We maaken ook gebruik van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube om te communiceren over onze activiteiten. De informatie die via die kanalen wordt verstrekt, is gedeeltelijk ook te vinden op onze website.

 

Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website en campagnesites wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

Belgian Web Accessibility Office
FOD BOSA
DG Digitale Transformatie
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02 740 79 93 (tussen 8u30 en 17 uur)
Contactformulier

 

Feedback

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via info@fine-arts-museum.be.

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds een klacht indienen bij onze klachtenbeheerder, via de webpagina Klachten over onze dienstverlening.