Tarieven

Hieronder het overzicht van onze tarieven. Ga naar “Tentoonstellingen” voor de tarieven van de tijdelijke tentoonstellingen.

 Old MastersCombi: Old Masters + Musée Magritte MuseumMusée Magritte MuseumMusée Wiertz Museum / Musée Meunier Museum
 • Volwassene
€ 10  € 15 € 10 gratis
 • Senior (65+)
 • groepen volwassen (min. 15 personen)
 € 8  € 10 € 8 gratis
 • Student (19-25); voltijds onderwijs; op vertoon van studentenkaart
 • Mindervaliden (1 begeleider van deze persoon geniet hetzelfde tarief)
 • Belgische werkzoekenden en begunstigende van het leefloon (wet van 26 mei 2002; op vertoon van een geldig bewijs)
 • School- en jeugdgroepen (-26; enkel op reservatie) *
 € 3  € 5 € 3 gratis

 

 • Kinderen en jongeren (-19; buiten groepsverband)
 • Stadsgidsen van Brussel
 • Eén begeleider per school-, jeugd- of kansengroep
 • Onderwijzend personeel (op vertoon van een geldig bewijs)
 • Leden van ICOM (op vertoon van een geldig bewijs)
 • Personeelsleden POD Wetenschapsbeleid BELSPO (op vertoon van een geldig bewijs)
 • Vrienden van de KMSKB
 • Pers (op vertoon van officiële perskaart of mits contact via de dienst communicatie)
 • Brussels Card
 • Ribbedebie & Attractions et Tourisme
gratis  gratis gratis gratis

Audiogids Old Masters (Frans, Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Koreaans)

Audiogidsen Magritte:

 • NIEUW! Audiogids voor kinderen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans)
 • NIEUW! Audiogids voor jongeren (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans)
 • Audiogids voor volwassenen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Koreaans)
 • Visiogids voor volwassenen en slechthorenden/doven (Nederlands, Frans, Engels)
 • Audiogids voor bezoekers met een visuele beperking (Nederlands, Frans, Engels)
€ 4 € 4 € 4

De eerste woensdag van de maand zijn alle musea vanaf 13:00 gratis toegankelijk [niet van toepassing op tijdelijke tentoonstellingen].

Tickets zijn enkel geldig voor 1 dag, op de datum die aangeduid staat op uw ticket.

* Schoolgroepen worden verzocht vooraf te reserveren via reservatie@fine-arts-museum.be

 

Houders van de Brussels Card  Brussels Cardhebben gratis toegang tot de permanente collecties (en niet tot de tijdelijke tentoonstellingen).

[!] Aan de ingang zijn er veiligheidscontroles die voor vertraging kunnen zorgen. Om veiligheidsredenen kan de bezoeker gevraagd worden zijn tas of pak te openen vooraleer het in de vestiaire achter te laten. De personeelsleden mogen voorwerpen weigeren die een risico lijken in te houden voor de veiligheid en goede orde van de instelling. Valiezen zijn niet toegelaten in de vestiaires, behalve als deze kleiner zijn dan 55x50x35 cm. Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak die deze voorzorgsmaatregelen u kunnen bezorgen.