In het kader van Europalia Arts Festival editie 2021/2022 « Trains and Tracks », presenteren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een openingstentoonstelling, Sporen van moderniteit. Het thema van de trein en zijn impact op de artistieke creatie, van het impressionisme tot het surrealisme zal er aan bod komen en in het hart van de tentoonstelling zal een creatieve ruimte ingericht worden.

Dit atelier zal ontworpen worden door Cuscusian*s, in nauwe samenwerking met de dienst Publieksbemiddeling, een kern van co-creatoren uit de diensten van het museum en met mensen van buitenaf (artiesten, kinderen, leerkrachten, jongeren…).

Tijdens de DaliXMagritte tentoonstelling van 2019, dompelden vier creatieve ruimtes de bezoekers onder in het artistieke proces van de twee grootste iconen van het surrealisme, op een speelse en participatieve manier. Een groot aantal bezoekers maakten daar eigen originele kunstwerkjes waar ze hun artistieke experimenteerlust de vrije loop lieten. Deze ruimtes en creatieve tools werden opgebouwd rond de "4C’s Methodologie" (Cognize, co-Create, co-Construct, Celebrate) door de kunstenaar Lluís Sabadell Artiga (Cuscusian*s).

 

 

Dit jaar volgen we opnieuw deze methodologie in een hybride vorm die digitale en face-to-face acties combineert.

De hele zomer lang zal de 1ste fase - “kennen” – worden “gevoed” door een  Instagramcampagne, een fotosafari voor tieners in verschillende Europese landen alsook activiteiten van scholen en culturele en artistieke verenigingen. Deze zeer eenvoudige acties, woorden, ideeën, foto’s, … bieden ons verschillende visies op de wereld van de trein. 

Eind augustus is er een week van “co-creëren” gepland binnen de KMSKB om de toekomstige creatieve ruimte te conceptualiseren, te prototypen en te testen.

In september, tijdens de fase “co-construeren”, worden alle ideeën gematerialiseerd in een ruimte en creatieve tools. 

Deze zullen ingehuldigd worden op 15 oktober, als afsluiting en “viering” van dit co-creatieproject, en tijdens de hele duur van de tentoonstelling vrij toegankelijk blijven voor het publiek. 

Het project zal ook voorgesteld worden tijdens de Brusselse field trip van het internationale CECA-ICOM congres dat dit jaar inzoomt op het thema Co-creatie.

 

                       

ZIN OM DEEL TE NEMEN?

De hele maand juli kan je een of meerdere originele foto’s van een detail van een trein of een station posten met het vermelden van #zoomontracks, @FineArtsBelgium en @EUROPALIA

Je hebt tot 31 augustus om in te stappen en een duo-ticket te winnen voor de expo (de winnaar wordt gekozen door middel van een loting). Je kan ook een eenvoudige vragenlijst invullen: IDEAS ON TRACKS . Dit vraagt slechts een paar seconden van je tijd ...

Alvast bedankt voor je deelname! 

 

Met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, Europalia Arts Festival en de Maecenas circle.