De historische archieven van de KMSKB staan online

Gepubliceerd op 04.08.2020

De institutionele archieven van de KMSKB, die werden gedigitaliseerd in het kader van het programma DIGIT- 03 (2014-2018), zijn nu online beschikbaar. Het gaat om 100.000 beelden, goed voor meer dan 14.000 bestanden en een dertigtal registers, die de geschiedenis van de musea tussen 1840 en 1945 bestrijken.

 

De nieuwe portaalsite van het Historisch Archief van de KMSKB fungeert ook als een gids en een inventaris van de collecties die in het KMSKB-archief worden bewaard: eigenlijke museumarchieven (aankoop en beheer van collecties, tentoonstellingen, gebouwen en lokalen, enz.) en collecties van personen, organisaties of gebeurtenissen die historisch verbonden zijn met de instelling (Fierens-Gevaert Papers, Diffusion Artistique vzw, Brussels Triënnale Tentoonstellingen, Historische Tentoonstelling van Belgische Kunst van 1880, enz.)

De verzameling vormt een bijzonder nuttige bron voor kunsthistorische onderzoekers over thema's zoals de herkomst en de geschiedenis van de werken, de museumgeschiedenis en de geschiedenis van de collecties, de kunstmarkt, de geschiedenis van de restauratie... voor de hedendaagse periode (19de - 1ste helft van de 20ste eeuw).

De toegang is momenteel in de bètafase: de inventarissen en beschrijvingen van de verzamelingen zullen geleidelijk aan worden aangevuld. Het programma DIGIT-04 (2019-2024) zal het mogelijk maken om in de komende vijf jaar de online toegankelijke gedigitaliseerde collecties te verrijken.

 

> historicalarchives.fine-arts-museum.be/