Wettelijke bepalingen

Bescherming van persoonsgegevens

De KMSKB verbinden zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Concreet betekent dit dat:

 • Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door de KMSKB om:
  • een dienst te verlenen of een contract voor te bereiden of uit te voeren (bijv. online ticket)
  • informatie verstrekken over de werking, diensten, collecties, aanbiedingen en toekomstige activiteiten van de KMSKB (bijv. nieuwsbrieven, reservatie, bezoeken en activiteiten)
  • zorgen voor het functioneren en de veiligheid van de instelling en het museum
  • in staat zijn om zijn wettelijke missies van algemeen belang te vervullen
  • statistieken maken (bijv. aantal bezoekers)
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk; ze kunnen echter, na hun administratieve nuttige levensduur, worden overgebracht naar het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, waar ze worden bewaard voor historisch onderzoek
 • De gegevens worden niet doorgegeven aan derden
 • De gebruiker heeft altijd toegang tot de hem betreffende gegevens en kan met name om correctie of verwijdering vragen
 • Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking of onopzettelijke schade.

De gegevensbeheerder is: de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel.

Elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de KMSKB kan worden gericht aan dpo@fine-arts-museum.be.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Abonnement op een nieuwsbrief

Het e-mailadres dat u ons communiceert, wordt alleen gebruikt om u, op uw verzoek, informatie te verstrekken over de werking, diensten, collecties, levering en toekomstige activiteiten van de KMSKB, evenals statistische doeleinden. De taal van de pagina waarop u zich hebt geregistreerd, wordt ook opgeslagen, zodat u de informatie in uw taal kunt verzenden.

Deze gegevens worden vastgelegd in een beveiligde database waartoe alleen de verantwoordelijke dienst binnen de KMSKB (de Communicatiedienst) toegang heeft. De KMSKB gebruiken de Spike-applicatie van het bedrijf MeasureMail (Dordrecht, NL), die contractueel verplicht is te voldoen aan de AVG en verzekert dat uw e-mailadres niet buiten de EU wordt overgedragen.

De KMSKB bewaren uw gegevens niet langer dan de periode waarin u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden door op de afmeldlink onderaan elke e-mail te klikken.

Contact via e-mail of privébericht via Facebook / Messenger of ander sociaal netwerk

Elke e-mail die naar de KMSKB wordt verzonden via het adres info@fine-arts-museum.be of een ander adres in het domein @fine-arts-museum.be wordt onmiddellijk verzonden naar de beveiligde e-mailserver van de KMSKB. Afhankelijk van de inhoud kan het worden opgeslagen in de postbussen (en bijbehorende contactlijsten) van museummedewerkers die bevoegd zijn om u een antwoord te geven, en uiteindelijk overgebracht naar de Archieven van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor archivering.

Privéberichten verzonden via Facebook of andere elektronische kanalen kunnen ook door de mediamanager worden teruggestuurd naar het e-mailadres van de KMSKB als ze een officieel antwoord moeten ontvangen.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt om te reageren op het ingevoerde verzoek naar informatie.

Raadpleging van de website van de KMSKB

De KMSKB maken gebruik van cookies - kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen - om enerzijds de werking van hun website te verzekeren (sessiecookies) en anderzijds om statistieken met betrekking tot het bezoek aan de website via Google Analytics (tracking cookies) vast te leggen. Met tracking cookies kunnen we de prestaties van onze website meten en verbeteren, bijvoorbeeld door de meest populaire pagina's en het surfgedrag van onze bezoekers te identificeren. De gebruikte cookies zijn veilig en hebben een beperkte levensduur, maar u kunt ze desgewenst uitschakelen.

De gebruikte cookies zijn de volgende:

 • functionele cookie (fuelcid): sessiecookie met een levensduur van een uur, die uw activiteiten niet volgt. Het stelt de KMSKB in staat om ervoor te zorgen dat uw browsen optimaal functioneert, bijvoorbeeld door het vastleggen van de taal die u heeft gekozen om te browsen op de KMSKB-website.
 • tracking cookies (Google Analytics) :
  • ga en _gid: cookies met een levensduur van respectievelijk 2 jaar en 24 uur, wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden.
  • _gat: cookie met een levensduur van 1 minuut, wordt gebruikt om het aantal verstuurde verzoeken te beperken en zo de servers niet te overbelasten.

Google verzamelt geen persoonlijke gegevens (zie https://support.google.com/analytics/answer/7686480) maar kan wel de IP-adressen van bezoekers vastleggen. 

U kunt het gebruik van cookies van tijd tot tijd wissen of uitschakelen via de instellingen van uw browser (via voorkeuren of geavanceerde instellingen, menu "privacy" of "beveiliging" of "geschiedenis", afhankelijk van de browser).

Interne bewakingsdienst

De interne bewakingsdienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België met identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 0208.322.049 is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelde kunnen zich rechtstreeks wenden tot AXA Belgium. Het polisnummer is 730.318.356.

Vrijwillige kandidaturen of serviceaanbiedingen

Persoonlijke gegevens die worden verzonden via spontane sollicitaties (inclusief stage-aanvragen) of serviceaanbiedingen gericht aan de KMSKB worden alleen geraadpleegd en opgeslagen (op beveiligde server en/of geclassificeerd in print en vergrendeld) door werknemers van de KMSKB bevoegd om u een antwoord te geven. De documenten worden bewaard voor de levensduur die door de betreffende service wordt bepaald en vervolgens verwijderd.

Facturering van diensten, leveringen of werken

De gegevens die u aan de KMSKB doorgeeft bij de facturatie van een dienst, leveringen of werken zijn enkel toegankelijk voor de betrokken afdelingen binnen de instelling. Ze worden bewaard voor een periode van tien jaar als ze deel uitmaken van bewijsstukken of voor de wettelijk verplichte minimumtermijn voor het bewaren van documenten, afhankelijk welke periode het langst is. Zij worden daarna vernietigd, behalve in het geval van diensten in verband met verzamelingen van kunstwerken of gebouwen die volgens de KMSKB voor historische doeleinden in hun archief moeten worden bewaard.

Contractuele relaties

Wanneer de KMSKB uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de voorbereiding van een contract of de uitvoering van een dienst, worden de specifieke voorwaarden voor deze verwerking vermeld op de gebruikte documenten.

De archieven van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De KMSKB hebben als federale wetenschappelijke instelling de missie om hun collecties te verbeteren en te documenteren, en de verplichting om hun archieven te bewaren. In deze context kunnen persoonsgegevens voor de lange termijn worden opgeslagen binnen de instelling en kunnen worden doorgegeven aan derden, in overeenstemming met de wet en het juiste evenwicht tussen
gegevensbescherming en onderzoeksbelangen, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek.

BEELDAANVRAAG

De persoonlijke gegevens die u worden gevraagd bij het bestellen van digitale reproducties zijn nodig om het tarief te kunnen bepalen en om door te kunnen gaan met de facturatie. Ze worden alleen voor dit doel of voor statistische doeleinden verwerkt en zijn alleen toegankelijk voor het personeel van de Musea dat bevoegd is om de bestelling te beheren. De bestelformulieren en bijbehorende gegevens kunnen worden opgeslagen in een bestand of database voor administratief beheer. Ze worden enkel bewaard tijdens de duur van hun administratief nut (maximaal 10 jaar na afloop van het contract). In het kader van een bestelling die gekoppeld is aan een publicatie, worden uw contactgegevens ook doorgegeven aan de bibliotheek van de KMSKB, die ze bewaart tot de publicatie is ontvangen.

Disclaimer Copyrights

Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen op deze website en in de online catalogus FABRITIUS afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel). De KMSKB hebben geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde copyrightvermelding onjuist of onvolledig is of indien u opmerkingen heeft in verband met de publicatie van persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen.

Indien men beeldmateriaal reproduceert waarvan de rechten bij de KMSKB berusten (reproductierecht), is men verplicht de KMKSB hiervoor een schriftelijke toestemming te vragen en gebruikskosten te betalen.

Reproducties van kunstwerken die tot de verzamelingen van de KMSKB behoren, dienen volgende Copyright vermelding te dragen: © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Indien de kunstenaar nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden overleden is, kunnen de kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers rechten doen gelden bij de reproductie van het kunstwerk (auteursrecht). Om het gebruiksrecht te regelen dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de betreffende belanghebbende of beheersvennootschappen zoals SABAM of SOFAM.

Credits

Inhoud: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Design & development: Typi Design, Brussel