Wettelijke bepalingen

Bescherming van persoonsgegevens

De KMSKB verbinden zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Concreet betekent dit dat:

 • persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden:
  • om een dienstverlening of een contract uit te voeren (vb. online ticket)
  • om informatie te verstrekken aangaande de werking, de diensten, het aanbod en de toekomstige activiteiten van de Musea (vb. nieuwsbrief)
  • voor statistische doeleinden, historisch onderzoek en archivering in het algemeen belang (vb. bezoekersaantallen)
 • persoonsgegevens niet langer bijgehouden worden dan nodig
 • persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan derden
 • de gebruiker steeds toegang heeft tot zijn gegevens en deze kan doen verbeteren of laten verwijderen
 • technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen de gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking of accidenteel verlies.

Alle vragen hierover kunnen gericht worden aan dpo@fine-arts-museum.be.

Disclaimer Copyrights

Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen op deze website en in de online catalogus FABRITIUS afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel). De KMSKB hebben geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde copyrightvermelding onjuist of onvolledig is of indien u opmerkingen heeft in verband met de publicatie van persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen.

Indien men beeldmateriaal reproduceert waarvan de rechten bij de KMSKB berusten (reproductierecht), is men verplicht de KMKSB hiervoor een schriftelijke toestemming te vragen en gebruikskosten te betalen.

Reproducties van kunstwerken die tot de verzamelingen van de KMSKB behoren, dienen volgende Copyright vermelding te dragen: © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Indien de kunstenaar nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden overleden is, kunnen de kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers rechten doen gelden bij de reproductie van het kunstwerk (auteursrecht). Om het gebruiksrecht te regelen dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de betreffende belanghebbende of beheersvennootschappen zoals SABAM of SOFAM.

Credits

Inhoud: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Design & development: Typi Design, Brussel