Wie het Museum steunt steunt ook zijn doelstellingen!

De Maecenas Circle en de Corporate Club steunen projecten rond de grote doelstellingen van het Museum.

Verwerven en bewaren

Bijdragen tot de verrijking van het erfgoed en de restauratie van belangrijke kunstwerken uit de collectie.

Bestuderen

Het onderzoek rond de collecties stimuleren en de wetenschappelijke rol van de instelling beklemtonen.

Tentoonstellen en presenteren

De tijdelijke tentoonstellingsprojecten steunen en helpen om de permanente collectie optimaal te presenteren met behulp van nieuwe technologieën.

Overdragen en delen

De projecten van Educateam financieren, de educatieve en culturele dienst die als doel heeft elk publiek een intellectuele en emotionele ervaring te bezorgen door middel van rondleidingen, ateliers of lezingen.

Lidmaatschapsformules Maecenas Circle

Lidmaatschapsformules Corporate Club